Guidning i familjen

Att ha en familj är inte det enklaste och man kanske kommer fram till att det är mer som krävs än att bara ha ett bra föräldrarskap och en bra en familj som fungerar. Man vill gärna ha en riktigt lycklig familj som fungerar för alla som kan göra det som alla vill och känna den där tryggheten hemma. Är detta något som kan uppnås? Det kan vara svårt att göra allt som faktiskt behövs för att uppnå detta men för att nå dit så krävs det en stor ansträngning som faktiskt inte är lätt för alla som är på G. Ja, detta är verkligen viktigt för alla.